Cyklotrasy na Toužimsku

Cyklotrasa č. 1

Toužim - Radyně - Štědrá - Žlutická přehrada - Žlutice - Semtěš - Toužim
Na trasu číslo 1 se vydáte směrem vzhůru na náměstí, na první křižovatceodbočíte vlevo, asi po 200m pokračujete směrem na Žlutice. Za obcí Radyně, po prudkém sjezdu, v kopci odbočíte doleva před Smilovem. Dále pokračujete po lesní cestě a všímáte si našeho značení. V lese na křižovatce odbočíte vpravo do strmého stoupání, až přijedete na konec lesa. Zde pokračujete mírně vpravo, až narazíte na asfaltovou cestu, tady stoupáte vpravo směrem do kopce. Cestou narazíte na odpočívadlo. Po příjezdu do obce Lažany odbočíte vlevo a jedete až do Štědré. U rybníka vlevo až do Mostce. Ten projedete až k lesu, zde se ztáčíte mírně vlevo po svážnici až k dalšímu odpočívadlu. Zde se dáte po asfaltové cestě vpravo až do Žlutic. Po prohlídce města, katakomb a Žlutického kancionálu pokračujte dále na Toužim. Na vcholu stoupání nad Žluticemi odbočte vpravo na Semtěš. Obec projedete rovně až k brodu přes potok, dále po značkách do lesa, po 200m následuje prudké stoupání vpravo na louku. Stále pokračujete po louce kolem posedu až přijedete do Mostce, projedete vesnicí na Štědrou a po silničním značení do Toužimi.

Cyklotrasa č.2
Toužim - Polikno - Vlkošov - Manětín - Domašín - Prohoř - Toužim

Z Toužimi najedeme směr na Žlutice. Sledujeme pečlivě značení a před zatáčkou do Radyně odbočíme prudce doprava a pokračujeme polní cestou do vesnice Polikno. Projedeme vesnicí rovně a kolem autoservisu do Luhova. V Luhově odbočíme mírně vlevo až k lesu, zde doprava a krásnou lesní asfaltkou až do Buče. Zde hned za prvním domem ostře do prava do Služetína. Dále pokračujeme podle silničního značení na Vlkošov, Zhořec, Mezí a Újezd až do Manětína. Po prohlídce města se vracíme zpět na křižovatku a pokračujeme do kopečka na Žlutice. Až uvidíme ukazatel na Domašín odbočíme vlevo a mírným stoupáním se dostaneme až k odpočívadlům. Nyní nás čeká prudký krátký sjezd. Přejedeme křižovatku rovně a pokračujeme lesem až na další asfaltouvou cestu, tady pořád rovně na prašnou cestu. Na první odbočce se dáte do prava a kolem rybníku až na další rozcestník u malého rybníčku. Zde odbočíte doprava do Prohoře a na návsi odbočíte vlevo na Hrádek. Pak přes Smilov až do Toužimi.

Cyklotrasa č.3
Toužim - Pšov - Rabštejn - Domašín - Komárov - Toužim

Vydáte se z Toužimi na Žlutice pokračujete po silnici až k vesnici Borek. Před Borkem odbočíte na Kobyle a Pšov. Ve Pšově odbočíte z hlavní silnice na Kobyle projedete vesnicí až ke kolejím. Za kolejemi odbočíte vpravo a jedete po lesní cestě. Znovu přejedete koleje a stoupáte do mírného kopce k hoře Vladař. Na prvním rozcestníku polních cest odbočíte vlevo a pokračujete lesem až k louce, za kterou je několik domů vesnice Mlýnce - sídla žokeje Váni. Projedete Mlýncemi a po asfaltové cestě pokračujete mírně vlevo až na větší křižovatku, zde rovně do lesa. Hned odbočíme mírně vpravo až k odpočívadlu. Tady máte možnost sjet pěšinou do Chýše a zpět se vrátit a pokračovat stále lesem dolů. Po příjezdu na asfaltovou silnici se vydáte vpravo do kopce. Jedete stále přes vesnice až do Jablonné, minete jez vpravo a sledujete značení. Před hustým křovím odbočíte podle značení vpravo na pěšinu a přes most pro pěší se dostanete na louku. Tady stále rovně, cestou lesem až na vrchol do Rabštejna. Zde prudce doprava na Stvolno, ze Stvolna do Močidlec, před touto vesnicí ostře vlevo na Vísku. Za Vískou první odbočka vlevo na polní cestu a pokračujete na odbočku doprava na Chlum, zde projedete Chlum, na křižovatce doprava, pak ostře doleva na Domašín. Projedeme Domašínem a stále rovně až k odpočívadlům, pak stále rovně přes dvě asfaltové cesty až na lesní cestu. Zde první odbočka vpravo kolem rybníka, pak lesem na křižovatku u rybníčka, zde vlevo do Buče a tady vpravo na Hrádek, Komárov, Smilov a Toužim.

Cyklotrasa č.4
Toužim - Skoky - Žlutice - Chlum - Manětín - Nečtiny - Vlkošov - Toužim

Z Toužimi výjezd na Bochov a Kojšovice. Před Kojšovicemi doprava po rovině a mírném kopečku do Lachovic, zde první odbočka vlevo a po 50m doprava. Po zarostlé travnaté cestě kolem řeky ke zřícenině mlýna, zde musíte přebrodit a lesem mírně vpravo do Sovolusek. V Sovoluskách vpravo a u rybníčku zase vpravo. Krásnou lesní cestou stále rovně až na ypsilonovou křižovatkou. Vpravo vdáli vidíme odpočívadlo. Doprava se dostanete na Skoky, známe poutní místo. Po prohlídce se vracíte zpět na tuto křižovatku a pokračujete do Polomu. V Polomu první odbočka vpravo do lesa a stále rovně po delším čase narazíte na křižovatku. Zde odbočíte vpravo do Ratiboře. Pokračujete Ratiboří do Žlutic po hlavní cestě. Ve Žluticích prudký sjezd směr Chýše, nejedeme však na Lubenec, ale mírně vpravo na Močidlec. Po přejetí mostu odbočíme prudce vlevo na polní cestu a stoupáme přes koleje až na Vladař - stále rovně. Projedete Vladařice, pod nimi vlevo z kopce na hlavní silnici, na této křižovatce vlevo na Močidlec a zde vpravo na Novosedly. V Novosedlech kolem kapličky vlevo na Chlum. Po silničním značení na Manětín, Nečtiny, Zhořec, Vlkošov, Služetín ( drobná odchylka od mapy kvůli ohradníkům ), Buč. V Buči za první chalupou ostře doleva na Luhov, Polikno, Toužim.

Cyklotrasa č.5
Toužim - Otročín - Teplá - Klášter Teplá - Vidžín - Prachomety - Toužim

V Toužimi z náměstí vlevo k benzínové pumpě. Zde vlevo asi 500m po státní silnici, na první odbočce vpravo na Teplou. Hned za kolejemi vpravo na lesní cestu, kolem rybníka až do Poseče. Projedete vesnicí na první odbočce vpravo na Otročín. V Otročíně držíte směr na Teplou. V Teplé pokračujete na Klášter po prohlídce kláštera premostrátů pokračujete vlevo kolem golfového hřiště, pak na odbočce doleva na Ovčí Dvůr. Pokračujete až do Vidžína, po projetí vesnice vlevo příjemným sjezdem na křižovatku a zde vlevo na Dobrou Vodu. Před touto vesnicí máte po levé ruce nově postavený klášter trapistů. V Dobré Vodě směr vpravo na Prachomety, Kosmovou a Toužim.

Cyklotrasa č.6
Toužim - Chylice - Javorná - Bečov - Chodov - Útvina - Toužim

V Toužimi od restaurace Vladař rovně a kolem restaurace U Čápa vlevo na lesní cestu, pak kolem rybníku a na první křižovatce vlevo k vodní elektrárně. Po příjezdu na asfaltovou cestu doleva do Chylic. V Chylicích kolem letiště rovně na Přílezy. V Přílezích vpravo, pak po hlavní stále rovně na Český Chloumek a Javornou. Za Javornou vpravo ( zajížďka na Viklan). Pak se vrátíte zpět a pokračujete na Nové Kounice prudkým klesáním dolů v ďolíku odbočte vlevo do lesa ( pozor na značení - hledat ). Ostrým stoupáním narazíte na asfaltovou cestu, tu křížíte a pokračujete mírně vpravo kolem jezírka ( pěkné koupání ). Na další křižovatce doprava až k odpočívadlu, pak vlevo až k hájovně. Kolem hájovny mírně vpravo až téměř na hlavní silnici, před silnicí vpravo přes kemp do Bečova. Po prohlídce města a krásného zámku hledáme směr Teplá. Projedeme Chodov ( zde odbočte k sopce - zeptejte se místních ) pokračujeme na Mněchov. Před Brtí odbočíme vlevo a přes Sedlo do Útviny. V Útvině přejedete hlavní silnici rovně a ve vsi doprava ke kostelu. Za kostelem vpravo na polní cestu až k rybníku. Zde rovně po hrázi, na konci vpravo a pokračovat do Toužimi.

Cyklotrasa č.7
Bezvěrov - Ostřetín - Branišov - Nežichov - Třebouň - Luhov - Bezvěrov

Tato trasa je značena z Bezvěrova a vede přes Ostřetín, Žernovník, vrchem Sepuska, kolem Úterského potoka a dále pak po silnici přes obec Branišov. Nedaleko, po pravé straně od silnice se u Blažejovského rybníka nachází kaple sv. Blažeje. Tato malá zajížďka stojí určitě za to. Od rybníka je pěkně vidět i vesnička Nežichov, do které nás zavede stoupající silnice. Zde se také vyplatí odbočit, tentokrát vlevo v křižovatce a pokud nás zajímají zvířata, nachází se zde biofarma Belina. Cesta pokračuje za vesnicí odbočkou vlevo ze silnice polem k lesu a zavede nás až do Třebouně. Podjedeme silnici a trasa nás zavede do Luhova. Odtud pak jedeme převážně polesních cestách zpět do Bezvěrova

Cyklotrasa č.8
Žlutice - Chyše

Na trasu se vydáte ze Žlutic směrem na Chyši, kde po cca 2 km odbočíte vpravo, přejedete koleje a opět odbočíte napravo a vydáte se k vesnici Kobylé. Zde je ke shlédnutí "Babiččin dvoreček". Ideální zastávka k malému odpočinku. Odtud se vydáte po značení po rozlehlá pole, až k rozcestí, na kterém máte možnost výběru kratš a o málo delší varianty trasy.

Vyplňte žádost o tištěné Cyklotrasy (jméno, email, telefon a adresu) a zašleme ji vám je ZDARMA.